Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief wat nagestreefd wordt of moet worden (bijvoorbeeld ter uitoefening van een bepaalde professie als advocaat of arts). Uit deze waarden (vaak positief verwoord) volgen vervolgens allerlei concrete normen (vaak negatief verwoord): iemand moet x doen, mag niet y doen, et cetera). Normen zijn concrete gedragsregels, soms beschreven, soms niet, die we elkaar opleggen.

Waarden zijn betekenisgevende idealen of motieven die door mensen nagestreefd worden of moeten worden.

Normen zijn gedragsregels. Normen zijn dus concrete regels waar je de ander (of jezelf) op kunt afrekenen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1 Normen en waarden

Waarde: Veiligheid.

Norm: Iedereen die een bouwplaats betreedt, moet een helm dragen.

Voorbeeld 2 Normen en waarden

Waarde: Privacy

Norm: U wordt verzocht afstand te houden op uw voorganger (bij een balie bij een bank bijvoorbeeld).

In deze lijst staan een groot aantal voorbeelden van waarden vermeld. De lijst is alfabetisch gesorteerd. Voeg er waarden aan toe die niet in deze lijst staan, maar voor jou belangrijk zijn.

Succes!

© REC Uitgevers, 2019