Verbindend Leiderschap. Leiders van grote en middelgrote organisaties ervaren het dagelijks: de wereld om ons heen wordt steeds minder voorspelbaar. Organisaties, overheid en maatschappij worden complexer en dynamischer. De eens zo heldere organisatiestructuur kraakt in haar voegen bij de ene verandering na de andere. Dit leidt tot problemen waar alleen prestatiegericht leiderschap een uitweg biedt!! Of toch niet?

Complexe wereld

Slecht nieuws voor de meer klassiek geschoolde  bestuurders, directeuren en managers: de invloedrijke leider die lijnen uitzet en zijn mensen beloont voor prestaties en loyaliteit, is niet toekomstbestendig. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat medewerkers ook volgers zijn. Dat mensen iets doen omdat ‘ik’, de baas, het zo heb gezegd. De prestatiegerichte – en soms ik-gerichte – leider verliest controle en ziet zich geconfronteerd met ontevreden medewerkers, oplopend ziekteverzuim en afnemende productiviteit. Anders gezegd, het oude vertrouwde leiderschap heeft geen ‘fit’met het leiderschap dat medewerkers nu en in de toekomst van leiders vragen.

Het lijkt misschien paradoxaal, maar de toenemende complexiteit en dynamiek van bedrijfsleven, maatschappij en overheid vragen om leiderschap dat verbindend, waarderend, menselijk en gericht is op het bevorderen van autonomie. Waarom? Ik zou bijna zeggen: omdat wij mensen zijn en willen dat leiders en managers ons als mensen zien. Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd.

De winst van verbindend leiderschap

Misschien bent u zo’n prestatiegerichte leider die zich afvraagt hoe verbindend leiderschap in vredesnaam méér succes kan opleveren dan prestatiegericht leiderschap van output-sturing, groei en winst.

Overweeg dan eens wat verbindend leiderschap in de praktijk zoal blijkt op te leveren:

  • medewerkers met een sterke motivatie, zeer productief en met de wil zich te blijven ontwikkelen
  • innovatiekracht
  • sterke, zelforganiserende teams
  • medewerkers die trots zijn op hun werk en het als zinvol beleven
  • tevreden klanten

Reden genoeg om de uitdaging aan te nemen: u te bekwamen als dienend en generatief leider. Een langetermijnvisie voor uw bedrijf ontwikkelen, uw mensen empoweren, investeren in duurzame relaties. Maar let op: als u een stap vooruit wilt zetten in uw leiderschap, zult u eerst naar binnen moeten kijken. Daar draait het om u, uzelf, als persoon.

De stap naar het volgende stadium in uw leiderschap

Ik onderscheid vier stadia van leiderschap: stadia I en II zijn ik-gericht en prestatiegericht leiderschap. Het gaat om invloed, macht, succes, concurrentie, output, prestaties en ‘wij tegen de rest van de wereld’. Stadia III en IV zijn dienend en generatief leiderschap. Dit zijn leiders die het algemeen belang boven hun eigen belang stellen en die vertrouwen en betrokkenheid als hun belangrijkste instrumenten gebruiken. Deze leiders creëren gezonde en excellente organisaties waarin mensen zichzelf kunnen zijn en met plezier hun werk doen. Hun leiderschapsstijl is verbindend, waarderend en gericht op groei en ontwikkeling van mens, bedrijf en maatschappij.

In Nederland zijn stadium I en II gemeengoed, terwijl de ontwikkelingen in de buitenwereld vrágen om inspirerende, verbindende leiders die werken en leven vanuit stadia III en IV. Hier is in deze tijd een enorme behoefte aan.

Maar: weet u van uzelf waar u zit in uw ontwikkeling naar verbindend leiderschap? En: hoe maakt u de transitie van I-II naar III-IV leiderschap?

(Bron: Dick Rochât. Zicht op Verbindend Leiderschap, ISBN 978-94-6108-602-0)

Zelfleiderschap is de sleutel

Groeien in leiderschap – de sleutel ervoor is eenvoudig, maar niet altijd gemakkelijk te hanteren. Ik zie in mijn praktijk regelmatig succesvolle leiders en managers die hiermee worstelen. Dienend-leiderschap komt noodzakelijkerwijs van binnenuit. Het is persoonlijk leiderschap, zelfleiderschap. Wie bent u, waar staat u voor, wat zijn uw waarden? Welke zelfverhalen laten zien hoe u geworden bent wie u bent? Wat is uw ambitie?

Door in uw innerlijk theater op de voorste rij plaats te nemen, vindt u uw kompas. Onder kundige begeleiding van uw coach (her) ontdekt u uw waarden en drijfveren en de verbindingen daartussen. U ontdekt en ontwikkelt de moed en bescheidenheid die nodig zijn voor de stap naar het volgende stadium in uw leiderschap. En daarmee werkt u aan de basis om vervolgstappen te gaan zetten: mensen (medewerkers) helpen hun bestemming te realiseren; Vooruitzien en richting geven aan uw organisatie of team; investeren in duurzame relaties en organisaties.

Een kleine stap met veel effect

Verbindend leiderschap. Een kleine stap op papier, maar één die grote invloed kan hebben op wat voor leider u bent en hoe u in verbinding staat met medewerkers en organisatie. Misschien een stap waar u voor terugdeinst. Begrijpelijk, omdat het om uzelf gaat. Maar bedenk wel: de ontwikkeling naar dienend en generatief leiderschap belooft u niet alleen meer succes, maar bovendien meer betekenis, een waardevolle rol in de maatschappij en meer menselijkheid.

 

Wil je structureel de kwaliteit en effectiviteit van je eigen leiderschap vergroten? Kijk dan eens hier.