Teamontwikkeling

Geef je leiding aan een (management)team of ben je een HR-professional? Dan weet je dat een vlot lopend team bestaat uit teamleden die zich durven uit te spreken en daardoor gemakkelijk ideeën, meningen, feedback en punten van kritiek met elkaar uitwisselen. Om dat te bereiken werk ik met ieder team aan openheid, betrokkenheid, samenwerking en risicobereidheid.

Dit traject past bij je team als je wil dat teamleden

 • Het teambelang vooropstellen
 • Mensen respecteren
 • Naar mensen luisteren
 • Aan relaties bouwen
 • Richting geven en bijsturen
 • Mensen de waarheid vertellen
 • Probleemloos delegeren
 • Congruent informeren
 • Veilige werkplekken creëren
 • Voorbeeldgedrag laten zien

Wat leren de teamleden

 • Zelfkennis en bewustwording
  Hoe ziet en interpreteert ieder teamlid de wereld en wat is hun unieke manier van leidinggeven
 • Openhartige feedback geven
  Over werk, taak of project; bereid zijn om een andere werkelijkheid te horen
 • Waarderende kritiek geven
  Elkaar helpen, aanmoedigen, spiegelen en sterker maken
 • Eigenaarschap
  Ieder teamlid voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel in het einddoel
 • Open, eerlijk en oprecht vertellen over falen of mislukking
  Wat hebben de teamleden daarvan geleerd of wat gaan ze anders doen
 • Ontwikkeling van moedig volgerschap
  Openstaan voor andere ideeën, meningen en inzichten van mensen
Greet Bouman

Greet Bouman
Stimenz

Ervaren en effectief

“Dick is een ervaren coach die ons als MT verder heeft gebracht in onze onderlinge samenwerking, feedback en communicatie. Hij is in staat om op een mensgerichte manier zowel op individueel als teamniveau te reflecteren, en helpt je vanuit spanning weer naar ontspanning te komen. Zijn stijl: rustig, prettig, luisteren, empathisch, confronterend en faciliterend. We zijn als team gegroeid.”

Henk Havinga

Henk Havinga
Waterschap Rivierenland

Geen toegevoegde waarde

“’Oké, ik zet dit gesprek even stil.’ Een kwaliteit van Dick is dat hij adequaat interventies pleegt en goed inschat wanneer het gesprek geen toegevoegde waarde meer heeft. Hij maakt de onderstromen zichtbaar en gaat daarover in gesprek. Dick is een vakman wat betreft het proces en de groepsdynamiek, en hij heeft een groot repertoire waaruit hij kan putten. Zo helpt hij het team zich verder te ontwikkelen.”

Wat mogen teamleden van mij verwachten

Afhankelijk van de teamuitdagingen kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen

 • De taal van de drijfveren ‘spreken’
 • Communicatie- en interactiestijlen kennen en beheersen
 • De interne mindset ontdekken (ik-gerichtheid)
 • De externe mindset ontwikkelen of versterken (ander-gerichtheid)
 • Bescheiden zijn en empathisch luisteren
 • Een kunst maken van succesvol falen
 • Ervaringen, gedachten en gevoelens delen
 • Verschillen tussen mensen respecteren en de overeenkomsten benadrukken
 • Je op je gemak voelen in ongemakkelijke situaties
 • Openhartig spreken en openheid stimuleren
Ik wil een vlot lopend team