Voor een leider is een visie de aanzet voor een missie, die vervolgens in doelen en strategische acties wordt vertaald. De begrippen purpose en visie gaan over een droom, de stip op de horizon. Ze beschrijven een groot, stoer en gedurfd doel. Een purpose en visie betrekken mensen, het pakt ze als het ware vast en genereert energie en focus.

Zo is de visie van Amazon.com: ‘Every book, ever printed, in any language, all available in less than 60 seconds’. En van TED (technologie, entertainment en design): ‘Ideeën die de moeite waard zijn om te verspreiden’.

Verbinden

Ook mensen hebben dergelijke dromen, visies en missies. Leiders hebben de unieke gave hun visie en missie te concretiseren. Zij weten hun purpose op een inspirerende manier te vertalen naar het Hoe en Wat van hun organisatie. Waarbij ze op een effectieve en resultaatgerichte manier de bovenstroom met de onderstroom verbinden. Deze leiders zijn zich er goed van bewust dat de onderstroom de bovenstroom dicteert. Met andere woorden, dat dieperliggende motivaties en gedachten om iets bij te dragen aan de wereld, besloten ligt in wie wij zijn als mens.

Het denken en doen van deze leiders heeft een basis, een purpose of roeping. In dit blog gebruik ik verder het begrip Purpose. Vaak ligt een purpose onder dikke dekmantels die onze kwetsbaarheid beschermen. Waarvan het ego één van de dikste of sterkste is. Onder deze zelfbescherming liggen behoeften en diepere verlangens verscholen. Emoties zoals angst en allerlei gedachten en gevoelens weerhouden mensen ervan hun purpose te zien en aan te raken. Bijvoorbeeld de angst om niet in controle te zijn of niet aardig gevonden te worden. Tevens blokkeren ze het zicht op iemands ‘authentieke swing’. De authentieke swing gaat over behoeftes, verlangens en talenten die je als mens hebt meegekregen. Hij ligt besloten in je diepste kern, je Zijn. Dit is je innerlijke stem of purpose die antwoord geeft op de vraag: Wat is mijn bestaansrecht, wat is mijn bestemming?

Bij mensen die niet in verbinding zijn met hun innerlijke stem of purpose, is het risico groot dat zij in spannende of risicovolle situaties terugvallen op hun zelfbescherming. Met deze ‘dekmantels’ houden mensen de zaken die ze liever niet willen horen, zien en voelen buiten zichzelf. Maar het creëren en onderhouden van die dekmantels kost energie en tast hun weerbaarheid en flexibiliteit aan. Daarnaast blokkeren ze de verbinding tussen verstand en gevoel. Onbewust worden mensen onevenwichtiger en op den duur krijgen ze te maken met negatieve stress en in het uiterste geval een burn-out.

Authentieke swing

Laten we teruggaan naar de authentieke swing en de golfsport. Een golfer die uitsluitend met zijn verstand een bal probeert te slaan, wil dat zo perfect mogelijk doen zodat de bal het verste komt. Hij denkt instrumenteel en focust zich op het resultaat van zijn slag (de output). Het ultieme rationele doel is een ‘hole in one’, een verbaasde en jaloerse blik van zijn medespelers en/of een vermelding op de erelijst in het clubhuis. Het gaat de speler om het Hoe en het Wat en mogelijk om eer, roem en status.

In de praktijk zien we dat iemand de bal zo goed mogelijk probeert te raken en daarbij zijn lichaam, kracht en aangeleerde techniek gebruikt. Als de slag niet goed is, de bal uit koers raakt of minder ver komt dan gewenst, dan is hij gefrustreerd en wordt mogelijk boos. En dan vooral op de omgeving. Allerlei excuses rollen zijn mond uit: geen ideale weerssituatie, te veel mensen op de baan, een overkomend vliegtuig etc. Zijn zelfbescherming, angst en de gedachte niet de perfecte bal te slaan spreken om het hardst, maar niet zijn innerlijke stem of purpose.

Dit is ook wat mensen in veel organisaties doen. Ze denken en doen van buiten naar binnen en praten over hoe zij hun markten en klanten bedienen en wat het ze oplevert. De vraag is dan Waarom ze dat op die manier willen? Een purpose is niet iets wat je zomaar bedenkt of verbeeldt. Het is een stem uit het hart dat je iets op een speciale manier hebt te doen. Je purpose kiest jou, niet andersom!

Vandaar dat je je purpose kunt ontdekken en kunt laten ontluiken. Het is een ontmoeting die je niet vooraf plant en organiseert. Het is geen keuze! Je purpose definieert je unieke manier van Zijn (je bestaansrecht), hoe je denkt en doet, elke dag opnieuw. Het is waar jij je bed voor uitkomt. Tezamen met je waarden en drijfveren vormt je purpose jouw gehele leven. Zie het volgende fragment uit de film The legend of Bagger Vance: In the woods.

Seeing the field

Mensen die een lineair wereldbeeld hebben kijken als het ware door een tunnel naar de werkelijkheid. In de beeldspraak van het golfen zien zij alleen de vlag, het einddoel bij het afslaan. Hun focus ligt op presteren, winnen en de beste slag maken. Mensen met een bredere kijk op de wereld en die denken en doen vanuit hun purpose zien meer.

Al hun zintuigen staan open en ze kijken over de grenzen van hun angsten en zien het gehele veld; de green, de mensen die er zijn, de bomen, de vogels, de wind, de zon etc. Ze accepteren de factoren die hun spel kunnen beïnvloeden, maar laten zich er niet door afleiden. Voordat ze de bal afslaan concentreren zij zich vanuit hun purpose op het gehele veld. Ze stralen rust en verbinding uit.

Vanuit hun purpose en met behulp van hun zintuigen zijn zij één wie ze zijn, en met het ijzer, de bal, het veld en de vlag. Op dat moment zijn zij in staat hun authentieke swing te maken. En dan lijkt het of alles vanzelf gaat; ze zijn in een flow!

Acceptatie

Deze mensen hebben ‘Ja’ gezegd tegen hun purpose. Ja-zeggen houdt acceptatie en erkenning in. Op het moment dat je Ja zegt tegen je purpose, voel je direct de consequenties; er is geen weg terug, je moet door!! Dat gevoel is zo sterk omdat je purpose een afspiegeling is van jouw opvatting over menselijke relaties en interacties. Denk je lineair, klein en vanuit het managementparadigma ‘centen tellen voor de korte termijn’, dan zie je de mens als productiemiddel en kostenpost die gecontroleerd moet worden.

Dan weet je waarschijnlijk alles van kosten, maar nauwelijks iets van de waarde die mensen toevoegen aan je team, de organisatie en de wereld. Dat geldt ook bij het afslaan van een bal in de golfsport. De bal, de pin en het ijzer kun je uitsluitend zien als middelen om je slag mee te maken. Daar weet je immers alles van. Met maar één doel, in zo min mogelijke slagen de bal in het putje krijgen.

Doelen en doelstellingen zijn natuurlijk prima om mee te werken, ze geven richting en maken het mogelijk resultaten te volgen en bij te sturen. Zolang het puur rationele thema’s zijn worden ze gebruikt om te beheersen en mensen te controleren en om met ze af te rekenen! Dan zijn ze niet verbonden met iemands hart, gevoel en purpose.

Authentieke swing

Kijk je vanuit je purpose en authentieke swing naar mensen, hun interacties en prestaties, dan zie je hun unieke talenten en capaciteiten, bied je ze een inspirerend toekomstbeeld, uitdagende werkkaders en vrijheid om te doen wat nodig is om waarde toe te voegen. Garrey Hamel heeft het in zijn boek ‘Wat er nu toe doet’ over ‘Denk als een ingenieur en voel als een kunstenaar’. Zoals de golfer in dit filmfragment: Seeing the field.

Purpose: elementen

Op het Internet kwam ik bovenstaande figuur tegen. Het sprak mij aan door het samenspel van thema’s rondom het begrip Purpose. Met dank aan Husstle & Grind. Het begrip Purpose kent twee richtingsverkeer, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Rondom iemands Purpose staan vier begrippen: passie, missie, professie en roeping.

Waarbij passie staat voor dat waar je ten diepste naar verlangt. Missie staat voor wat je heel graag doet. Professie staat voor waar jij in uitblinkt. En roeping is je innerlijke stem die zegt wat je op deze wereld hebt te doen. Dit geheel zorgt voor erkenning en waardering, vanuit wie en wat je bent en doet als mens.

Purpose in de praktijk

Ik heb het schema voor mijzelf uitgewerkt. Mijn purpose: ‘Zorgen dat mensen uit hun schaduw stappen en zichzelf gaan ontdekken’. Mijn passie is mensen te begeleiden zodat zij sterker, wijzer, gezonder en autonomer kunnen zijn. Dit op basis van de filosofie en kenmerken van Verbindend Leiderschap. Wat ik heel graag doe is mensen helpen om te ontdekken wie ze in werkelijkheid al zijn.

Wat ik heel goed kan is mensen inspireren, zaken analyseren, doorgronden, verbanden leggen en vragen stellen. En mensen bewust maken van de kracht die in hun hoofd-hart-verbinding zit en deze leren te gebruiken. Mijn roeping is bij te dragen aan een betere wereld door het reanimeren van het leiderschap in Nederland.

Mijn doel is dat eind 2020 vijfhonderd directeuren, managers en professionals zichzelf hebben ontdekt en zich inzetten voor de ontwikkeling van gezonde organisaties/teams die duurzame resultaten behalen. Volg ik mijn purpose dan zijn klanten bereid mij een goed inkomen te betalen. De opdrachten komen op me af, omdat wat ik uitstraal en doe aantrekkelijk is voor mensen en organisaties.

Ze voelen dat ik authentiek ben, congruent gedrag laat zien en mijn hart volg. Maar dat gaat niet vanzelf, ik moet er het nodige voor doen, zoals het schrijven van dit blog over purpose. Als ook mijn eigen zaag scherp houden (Stephen Covey).

Nu ik deze woorden schrijf en nog eens naar de fragmenten uit de film The Legend of Bagger Vance kijk, krijg ik het warm, voel ik tranen opkomen, gaat mijn hart sneller kloppen en stroomt het bloed sneller door mijn aderen. Dat is de fysieke en emotionele reactie die mijn purpose en authentieke swing bij mij oproepen als ik er aan denk en naar handel.

Ik ben ervan overtuigd dat: ‘Inside each and every one of us is one true authentic swing’.

Ook werken aan je EIGEN purpose en leiderschapsstijl? Hier lees je meer.