Klantervaringen

Stimenz maakt zich sterk voor het ontwikkelen van leiderschap en (voorbeeld)gedrag. Het managementteam (MT) van Stimenz is daartoe een aantal keren begeleid door Dick Rochât. Dick is een ervaren (team)coach die ons als MT verder heeft gebracht in onze onderlinge samenwerking, feedback en communicatie. Hij werkt vanuit de uitgangspunten van dienend leiderschap, drijfveren (Spiral Dynamics) en zet op effectieve wijze systeemwerk in. Wij zijn als team gegroeid en hebben concrete handvatten om naast aandacht voor de inhoud ook vooral aandacht voor proces en procedure te hebben. Dick is in staat om op een mensgerichte manier zowel op individueel als teamniveau te reflecteren en vanuit spanning weer naar ontspanning te komen. Hij gebruikt verschillende ondersteunende methodes en brengt deze ook over aan het MT. Zijn stijl kenmerkt zich door de woorden: rustig, prettig, goed luisterend, empathisch, confronterend en faciliterend aan het proces.

Dick neemt de tijd om te onderzoeken, te verdiepen, en het te vertalen naar persoonlijke aanpak. De “klik” met Dick komt bij mij vanuit zijn warme en menselijke maar nuchtere aanpak. De sessies zijn intens en inspirerend. Tijdens de sessies was er de flexibiliteit om het onderwerp aan te passen (of langer door te gaan) wanneer ik behoefte had aan verdieping.

De gebruikte locatie was inspirerend en weg van het “dagdagelijkse” zodat ik mij volledig kon focussen op de sessie.

Oké, ik zet dit gesprek even stil’. Een kwaliteit van Dick is dat hij adequaat interventies pleegt en goed inschat wanneer het gesprek geen toegevoegde waarde meer heeft. Ik herinner me nog de eerste keer dat hij dit inbracht. Met direct daarna zijn voorstel ‘laten we deze situatie in een bedrijfsopstelling neerzetten’. Wat er daarna gebeurde heb ik als heel krachtig ervaren. De opstelling maakte visueel wat er op de achtergrond meespeelde in het team en hoe dit de gespreksinbreng en interactie stuurde. Dick is goed in staat om de onderstromen zichtbaar te maken en daarover in gesprek te gaan.  Ik ken Dick vooral als een vakman op het proces en de groepsdynamiek. Dick beschikt over een groot repertoire waaruit hij kan putten en zo het team helpt zich verder te ontwikkelen.

Dick gebruikt verschillende methoden om je te laten inzien/voelen waar je kracht en je belemmeringen liggen. Dit doet hij op een uitermate professionele manier met respect voor je eigen grenzen. Daar waar nodig duwt hij je er even overheen om echt te ervaren waar de grens ligt en wat het met je doet. Het heeft mij versterkt in de wijze waarop ik mijn leiderschap invul. Bovenal is Dick ook gewoon een prettig mens om mee samen te werken.

Dick Rochât heeft de nodige kwaliteiten die hem als coach succesvol maken. Hij kan erg goed (oordeel loos) luisteren, invoelen en reflecteren. Hij zet diverse instrumenten in om inzicht te geven in het eigen handelen en gedrag van de coachee, de interactie met anderen en biedt de coachee handvatten die direct toepasbaar zijn om te komen tot effectievere communicatie en gedrag naar anderen.

Dick is in staat om persoonlijke handvatten te geven, zonder te soft te worden, met een gerichtheid op zakelijke effectiviteit met spin-off naar de privé. Geen langdradig traject, maar pragmatisch vanaf dag één, altijd weer een plezier om nieuwe inzichten te krijgen, met verbluffend weinig woorden, maar wel de juiste vragen!

Dick heeft het IPM-team vanuit Sweco samen met het team van Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland begeleid om de samenwerking te versterken en de onderstroom op te ruimen. Professioneel, goede begeleiding, scherpe analyse en prettige teamsessies. Dit heeft bijgedragen aan het behalen van een goed resultaat.

Dick heeft mij in de afgelopen tijd inzicht gegeven in wie ik ben als persoon en wie ik ben als leider. Met de coaching van Dick heb ik kunnen duiden wat er zich afspeelde in mij en om mij heen. Dick heeft mij op een integere en respectvolle wijze met zijn coaching weer in mijn kracht gezet. Ik ben nu in balans en kan verder bouwen aan de toekomst.

De coaching van Dick heb ik als leerzaam en prettig ervaren. In een goede onderlinge relatie was er vertrouwen en werd ik geregeld uit mijn comfort zone gehaald en in mijn leerzone geplaatst. Dick hield mij regelmatig een spiegel voor en gaf soms net aan andere inkijk op situaties waardoor ik nieuwe inzichten op deed.

Dick hielp me mijn ‘heelheid’ te ontdekken. Mijn levenservaring, professionele pad en muzikale kwaliteiten ervaar ik nu veel meer als een geheel. Ook ontdekte ik wat dat voor mijn persoonlijk leiderschap betekent. Van wat me ten diepste drijft, maar ook hoe ik dat praktisch inzet of doorgeef. Dick is door zijn grote persoonlijke betrokkenheid, vakkennis en humor een doortastende en inspirerende ‘gids’.

Ik kijk met veel plezier en genoegdoening terug op de sessies. Jouw rol hierin was voor mij precies waar ik naar op zoek was. Dit samen met het gehaalde resultaat tot nu toe, maakt dat ik erg tevreden ben!

Het coaching traject met Dick Rochat heb ik als zeer prettig ervaren. Enerzijds luisterde Dick goed naar mijn verhaal en begreep hij wat ik vertelde. Anderzijds wist Dick op de juiste manier erdoor heen te prikken, waardoor de pijnpunten zichtbaar werden. Middels dialoog en het oefenen met technieken heeft Dick mij geholpen om zowel professioneel, maar ook privé, een vaardiger persoon te worden. Hiervoor dank!

Ik heb de werkwijze van Dick Rochat als zeer prettig ervaren. Dick gaat volledig uit van de persoon en gedrag met daarbij de pragmatische vertaling naar de verschillende coaching theorieën/modellen. Daarnaast de aanvullende oefeningen hebben mij zeer geholpen met mijn coachvraag. Zowel op zakelijk gebied maar ook privé! De locatie van onze gesprekken hebben hierbij ook geholpen ter inspiratie en even weg te zijn van de dagelijkse werkomgeving.

Het coachingstraject bij Dick Rochat heb ik met veel plezier afgerond. Ik heb vooraf mijn doelen helder kunnen vastleggen en ben er met heel veel onderbouwde kennis door Dick mee aan de slag gegaan. Ik ben tot nieuwe inzichten gekomen, heb goed mijn verhaal kunnen doen en heb genoten om zoveel kennis en kunde aangereikt te krijgen.

Goede ervaring met de coaching van Dick zowel als onderdeel van een groep die beter kan samenwerken, maar ook individueel. De coaching is persoonlijk gericht met zaken die ik meteen in de dagelijkse werk kan toepassen

Ik heb Dick als coach mogen meemaken bij het opstellen van de ontwikkelstrategie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dick sprak mij effectief aan op mijn vermogen om strategisch te denken. Hij stelde precies de juiste vragen en was daarin uiterst vasthoudend. Waar nodig gaf hij richting aan mijn creatieproces, zonder daarin sturend te zijn. Dat was prettig, het was immers mijn proces.

Het traject van vijf sessies heb ik ervaren als zeer leerzaam. Het heeft mij verdieping en wijsheid gebracht over mezelf en anderen. De aanpak vond ik doelgericht met genoeg ruimte en respect voor spontane ingevingen en/of behoeften op dat moment. De tips & tools vond ik pragmatisch en goed toe te passen in de werkelijkheid. Ik ben er blij met de inzichten die ik heb verkregen en ga met alle tools zeker nog even door met leren.

Aan de hand van het drijfverenonderzoek heeft Dick Rochât mij niet alleen een spiegel voorgehouden, hij heeft mij ook inzicht gegeven in wat de beweegredenen van anderen kunnen zijn. Dick is een actief luisteraar, die op het juiste moment de juiste vragen weet te stellen. Dick creëert een veilige omgeving, is begrip- en respectvol, maar durft wel confronterend te zijn. Met zijn aanwijzingen en oefeningen heeft Dick mij geleerd een ‘level playing field’ te creëren, waarop ik mijn stem kan laten horen

Dick Rochât heeft een goede bijdrage geleverd aan de team- en leiderschapsontwikkeling bij ZOwonen. Hij deed dit met respect voor alle deelnemers, hun wensen en de uiteenlopende persoonlijkheden. Spiral dynamics (drijfveren) is een methode gebleken die het goed mogelijk maakt om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars wijze van werken en de onderlinge samenwerking, maar ook over persoonlijke kwaliteiten en de bijdragen aan de teamontwikkeling. We hebben elkaar met andere ogen leren bekijken en zijn de kracht in de ander gaan zien en de aandachtspunten bij onszelf. Waardevolle investering.

Gratis boek

Manager, wil jij jezelf beter leren kennen?

Ontvang mijn boek Zicht en grip krijgen op je binnenwereld, geheel gratis!

Ga naar deze pagina en bestel het boek.