De onderstaande lijst met waarden kun je gebruiken bij het uitwerken van je eigen waarden en normen. Zie de Waarden-oefening. De lijst is alfabetisch gesorteerd en niet volledig.

A

Aanpassingsvermogen

Aanspreekbaarheid

Aanwezigheid

Aanzien Actief zijn (doen)

Afwisselend

Agressiviteit

Alertheid

Alledaagsheid

Anonimiteit

Artisticiteit

Assertiviteit

Attent

Authenticiteit

Autonomie

Avontuurlijkheid

B

Balans werk/privé

Bedachtzaamheid

Bedrijvigheid

Befaamdheid

Behoedzaam

Begeerlijkheid

Begrip

Behoedzaamheid

Behoudend

Behulpzaamheid

Bekendheid

Bekoorlijkheid

Bekwaam

Beleven

Beleefdheid

Bereidheid

Bereidwilligheid

Beroemdheid

Bescheidenheid

Beschaafdheid

Beschikbaarheid

Besluitend

Betekenis gevend

Betrokkenheid

Betrouwbaarheid

Bevalligheid 

Bevlogenheid

Bevreemding

Bezit

Bijdragen

Blijdschap

Boosheid

Bondigheid

Buigzaamheid

Burgerschap

C

Cachet

Celebriteit

Charisma

Chic

Competitie

Concentratie

Confidentialiteit

Consideratie

Controle

Coöperatief

Correctheid

Creativiteit

D

Daadkracht

Dankbaarheid

Dapperheid

Degelijkheid

Democratie

Deskundigheid

Dienstbaarheid

Diepzinnigheid

Diplomatie

Directheid

Distinctie

Doelgerichtheid

Doelmatigheid

Doordachtzaam

Duidelijkheid

Dynamiek

E

Eenvoud / Eenvoudigheid

Eer Eerbied

Eerlijkheid

Effectiviteit

Efficiency

Elegantie

Empathie

Enthousiasme

Erkenning

Ernst

Esthetisch

Evenwicht 

Excelleren

Expressiviteit

F

Fijngevoeligheid

Fijnzinnigheid

Finaliteit

Flexibiliteit

Flinkheid

G

Gastvrijheid

Gedecideerdheid

Gedegenheid

Gedrevenheid

Geduld

Geestdrift

Geestigheid

Geheimhouding

Gehoorzaamheid

Geleidelijkheid

Gelijkheid

Gelijkwaardigheid

Geloof

Geloofwaardigheid

Geluk

Gematigdheid

Gemeenschappelijkheid

Genegenheid

Generositeit

Genialiteit

Genuanceerdheid

Gereserveerdheid

Gevatheid

Gevoeligheid

Geweten

Gezelligheid

Gezondheid

Glorie

Godvrezendheid

Godvruchtigheid

Godzaligheid

Goedheid

Goedkeuring

Grondigheid

Grootheid

Grootmoedigheid

Gulheid

H

Handigheid

Hardheid

Harmonie

Hartstocht

Heerlijkheid

Helderheid

Heusheid

Hevigheid

Hiërarchie

Hoffelijkheid

Hoop

Hulpvaardigheid

Humor

I

Idealisme

Ignorantie

Informeel

Ingetogenheid

Innovativiteit

Integriteit

Intensiteit

Invoelen

Inzicht

J

Juistheid

K

Kalmte

Kameraadschap

Karigheid

Kennis 

Klaarheid

Klasse

Kracht

Kwaliteit

L

Leefbaarheid

Liefdadigheid

Liefelijkheid

Liefde

Lof

Lol

Loyaliteit

Luchthartigheid

Luciditeit

Luisteren

M

Macht

Matigheid

Menselijkheid/Medemenselijkheid

Mensgerichtheid

Menswaardigheid

Milieubewustheid

Moed

N

Nauwgezetheid

Nauwkeurigheid

Nederigheid

Netheid

Nieuwsgierigheid

Nuchter

Nut

Nuttigheid

O

Omzichtigheid

Onafhankelijkheid

Onbaatzuchtigheid

Onbedorvenheid

Ondernemerschap

Onpartijdigheid

Ontplooien

Ontspanning

Ontvankelijkheid

Onverholen

Onverdroten

Onwetendheid

Ootmoedigheid

Openhartigheid

Openheid

Opgewektheid

Oplettendheid

Oprechtheid

Optimisme

Ordelijkheid

Overgave

P

Passiviteit

Patriottisme

Penaliteit

Pittigheid

Plezier

Plichtsbetrachting

Positiviteit

Pragmatisme

Prestatiegericht

Privacy

Pro-activiteit

Professionaliteit

Prudentie

Publieke verantwoordelijkheid

Punctualiteit

Q

R

Resoluut

Respect

Robuustheid

Rust

S

Sluwheid

Snelheid

Soberheid

Solidariteit

Souplesse

Spaarzaamheid

Spontaniteit

Sportiviteit

Stabiliteit

Standvastigheid

Stelligheid

Stijlvol

Stiptheid

Strengheid

Structuur

Synergisme

T

Tactvol

Talent verwezenlijken

Tenaciteit (taaiheid)

Terughoudendheid

Tevredenheid

Tijdloosheid

Toegankelijkheid

Toegeeflijkheid

Toegenegenheid

Toewijding

Tolerantie

Traditioneel

Transparantie

Trouw

U

Uitdagend

Uiterlijk

Uitgelatenheid

Unanimiteit

Uniformiteit

Universaliteit

Urbaniteit

V

Vaderlandsliefde

Vakmanschap

Vastberadenheid

Vasthoudendheid

Veelzijdigheid

Veiligheid

Veranderlijkheid

Verantwoordelijkheid

Verbaasdheid

Verbetenheid

Verbinding

Verbondenheid

Verdraagzaamheid

Verfijning

Vergevingsgezindheid

Verknochtheid

Vermaak

Vermaardheid

Vernieuwend

Verrassend

Verstandhouding

Verstandigheid

Vertrouwelijkheid

Verwennen

Verwondering

Verworvenheid

Vlijt Voldoening

Volgzaamheid

Volharding

Voorbereid zijn

Voorkomendheid

Vooruitstrevendheid

Vrede

Vriendelijkheid

Vriendschap

Vrijgevend

Vrijheid

Vrijmoedigheid

Vrolijkheid

Vroomheid

W

Waarderend

Waardigheid

Wedijver

Welbehagen

Weldadigheid

Welgemanierdheid

Welgemoedheid

Wellevendheid

Weloverwogen

Welvaart (immateriële/materiële)

Welvoeglijkheid

Welwillendheid

Werkelijkheidszin

Werkzaamheid

Wijsheid

IJ

IJverig

Z

Zachtheid

Zachtaardigheid

Zakelijkheid Zekerheid

Zelfbepaling

Zelfbeheersing

Zelfbeschikking

Zelfbewustheid

Zelfcontrole

Zelfredzaamheid

Zelfstandigheid

Zelfverwerkelijking

Zelfverwezenlijking

Zelfverzekerd

Zelf-zijn

Zelfzorg

Zorgeloosheid

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Zuinigheid

Zwierigheid

 

© REC Uitgevers, 2019