Ik zie om me heen dat managers en projectleiders niet goed voor zichzelf zorgen en ze zijn vaak gehaast.

Ze moeten van alles van zichzelf, zijn sterk gefocust op verbeteren en vinden houvast in spreadsheets en andere feitelijkheden.

Het lijkt erop dat ze ergens onderweg het contact met hun gevoel zijn kwijtgeraakt en in hun hoofd zijn gaan zitten.

Ze denken en handelen vooral buiten zichzelf, waardoor ze vluchtig overkomen en lijken nergens meer écht tijd en aandacht voor te hebben.

Zelfrechtvaardiging en zelfbedrog

Het effect is dat ze zijn niet meer aanwezig zijn in het hier en nu, maar bezig zijn met de toekomst; een volgende vergadering, actiepunt of andere afleiding. Anderen merken dat.

Het zijn allemaal excuses en vluchtpogingen om zichzelf gerust te stellen dat ze goed bezig zijn. Waarmee ze hun gedrag rechtvaardiging en tegelijkertijd zichzelf enorm voor de gek houden.

Het is de vraag of ze nog zien wat er écht in en om hen heen gebeurt. Of ze dat daadwerkelijk waarnemen en zich er bewust van zijn dat ze een probleem hebben.

Als je ervaart dat de interactie niet lekker loopt, dan ligt de bron in jezelf.

Onder de lijn

Als je te veel in je hoofd zit is de kans groot dat je een positie inneemt onder de lijn. In deze positie raak je gesloten, word je defensief en probeer je je gelijk te halen.

Met als effect dat bij de persoon met wie je in gesprek bent hetzelfde gebeurt.

Die reageert op een bepaalde manier op jou; actie en reactie. Al ‘pingpongend’ raken jullie verward in een knellend patroon van elkaar niet begrijpen.

Bron ligt in jezelf

De interactie verloopt niet effectief en kost bakken met energie. De bron hiervan ligt niet buiten jezelf, maar in jezelf. Want om de ander te overtuigen ben je waarschijnlijk nog meer in je hoofd gaan zitten en onbewust gaan versnellen.

Of je bent wellicht afgehaakt of je hebt het probleem maar aangepakt om het zelf op te lossen. Dit vanuit de overtuiging dat je het zelf sneller en beter kunt dan de ander.

Zodra je weet welke herinneringen je hebt aan dit soort situaties en de achtergronden ervan kent, kun je je mindset en gedrag veranderen, en krijg je weer eigenaarschap en zeggenschap over jezelf.

Zelfreflectie en tijd nemen om te luisteren naar jezelf is essentieel.

In 5 stappen naar meer bewustwording en invloed

Neem een spannende situatie in gedachten waarin je ging versnellen of afhaakte of waarin je te maken had met lastig gedrag.

Stap 1: Waar stond je, onder of boven de lijn?

Het Bewust leiderschap-model

Stap 2: Wat saboteerde je denken?

 • Een allergie is een eigenschap van anderen waar je een grondige hekel aan hebt (geeft stress en energieverlies).
 • Een oordeel is een waardebepaling van andermans gedrag. Vaak zit er een afwijzing in.
 • Vervulde behoeften heb je nodig om een gelukkig leven te kunnen leiden, zoals acceptatie, waardering, veiligheid, erkenning en begrip.
 • Een emotie is een innerlijke beleving die door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan optreedt: boos, bedroefd en bang.

In de interactie is de functie van:
– Boos-zijn grenzen bewaken of herstellen.
– Bedroefd-zijn tegenslag accepteren en troost krijgen.
– Bang-zijn jezelf veiligstellen of beschermen.

 Stap 3: Een stap verder

 • Wat ervoer je in die situatie? Ervaren is de combinatie van denken, voelen en de neiging tot handelen.
 • Wat wilde je? Als je je neiging tot handelen hebt onderzocht, is het zaak om je af te vragen of die neiging (automatismen) ook dat is wat je wilde of dat je iets probeerde te voorkomen of vermijden.
 • Wat deed je? Wat zei je, op welke toon en wat zou je houding en gezichtsuitdrukking zijn geweest?
 • Wat was het effect? Hoe reageerde de ander op jou en jij weer op hem/haar?

Stap 4: Boven de lijn komen

Om boven de lijn te komen heb je een schakelknop nodig. Een knop die je in het hier en nu gebruikt. Om die knop te gebruiken moet je Nu-denken en Een-Woord-Interventie (EWI) leren gebruiken. Een EWI is bijvoorbeeld Empathie.

Zodra je in de interactie ervaart dat een ander je hulp nodig hebt, zeg je tegen jezelf: ‘Empathie’. Je boort dan je innerlijke Kracht van erkenning aan. Je kunt dan een complimenten geven of de ander aanmoedigen te doen wat nodig is.

Je schept nabijheid en vormt daarmee een sterk fundament onder de relatie.

Acht krachtbronnen

Dit zijn de acht krachtbronnen die je al in je hebt. Het enige dat je hebt te doen is ze aan te boren op het moment dat je ze nodig hebt.

 • De kracht van verantwoordelijkheid nemen
  Dit is je vermogen om in elke situatie met goed doordachte voorstellen te komen en initiatieven te nemen die aansluiten bij wat op dat moment nodig is.
 • De kracht van erkenning geven
  Dit is je vermogen om zonder oordeel zaken waar te nemen en mensen van daaruit serieus te nemen, ook als ze niet doen wat het beste zou zijn.
 • De kracht van compassie
  Dit is je vermogen anderen te steunen wanneer ze dat nodig hebben, zonder er iets voor terug te krijgen.
 • De kracht van aanpassen
  Dit is je vermogen om de leiding van anderen te accepteren op momenten waarop je dat als persoon niet zelf kunt of wilt.
 • De kracht van luisteren en de stilte gebruiken
  Dit is je vermogen om afstand te nemen van een proces en anderen daarmee de ruimte bieden om te doen wat zij op dat moment nodig vinden.
 • De kracht van uniciteit
  Dit is je vermogen om onderscheidend te willen en kunnen zijn van de gevestigde orde, ook als je daarin (vrijwel) alleen staat.
 • De kracht van assertiviteit
  Dit is je vermogen om onafhankelijk, authentiek en duidelijk voor je eigen belangen en ideeën op te komen, ook als dat tot weerstand bij anderen leidt.
 • De kracht van duidelijk zijn
  Dit is het vermogen om te staan voor wat je wilt en daar anderen van overtuigen, zodat ze doen wat goed voor ze is.

Stap 5: Duwtje in de rug

Wat heb je nodig om los te komen van de saboterende gedachtes en gevoelens over jezelf en in welke van de volgende krachtbron(en) wil je groeien? En vanuit welk motief wil je dat?

Stuur je antwoord op de vraag bij stap 4 naar dickrochat@dickrochat.nl. Ik neem contact met je op om er een half uurtje online over door te praten. Gratis en vrijblijvend.

Met als doel dat je weer een stapje verder komt in je bewuste leiderschap.

Meer weten over hoe je een Bewuste leider kunt worden? Bekijk dan hier mijn leiderschapstraining Bewust Leiderschap.