Zelfrechtvaardiging

Zelfrechtvaardiging is een probleem dat we allemaal hebben, alleen de meesten van ons zijn zich er niet van bewust. Met …

Waarden-oefening

Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief wat nagestreefd wordt of moet worden (bijvoorbeeld ter uitoefening …

Lijst met Waarden

De onderstaande lijst met waarden kun je gebruiken bij het uitwerken van je eigen waarden en normen. Zie de Waarden-oefening. …